Klasbord

Afbeeldingsresultaat voor plaatje klasbord         
Klasbord is een gratis sociale mediatool, waarmee de leerkracht de ouders van zijn     
of haar klas gemakkelijk op de hoogte kan houden van de activiteiten in de groep.
U kunt hierbij denken aan tekstberichten, het stellen van een vraag of het delen van een foto.
Welke boodschap de leerkracht ook heeft, met Klasbord kan het vliegensvlug gedeeld worden
met de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de betreffende groep.
Het voordeel van Klasbord ten opzichte van andere sociale mediatools is dat het een gesloten
omgeving is. Ouders kunnen de klas alleen via de Klasbord-app volgen met de groepscode.
Deze code is aan het begin van het schooljaar door de leerkracht aan de ouders uitgere
ikt.
Mocht u de code niet meer hebben, kunt u deze natuurlijk altijd even opvragen.