Kan uw kind niet mee op schoolreis omdat u de ouderbijdrage niet kunt betalen?

Of kan uw kind niet sporten omdat er geen geld voor is?
Dan attenderen wij u graag op het SMS Kinderfonds.
Laag inkomen? Toch meedoen!
Om schoolgaande kinderen de kans te geven mee te doen met andere kinderen, heeft de Sociale Dienst Drechtsteden het SMS-kinderfonds in de Drechtsteden opgericht. Ouders met een laag inkomen kunnen een beroep doen op dit fonds voor de kosten van bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, muziekles of het lidmaatschap van een vereniging. Ook schoolkosten als excursies, ouderbijdragen en kosten van huiswerkbegeleiding komen voor vergoeding in aanmerking.

Voor wie is het SMS-kinderfonds
Het SMS-kinderfonds is bedoeld voor kinderen van 0-17 jaar, woonachtig in de Drechtsteden, van wie de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum/wettelijk minimumloon. Ook wordt er rekening gehouden met het vermogen van de ouders. De exacte bedragen vindt u op de website van Stichting Leergeld, die de regeling namens de Sociale Dienst Drechtsteden uitvoert.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd bedraagt de tegemoetkoming € 250,- per jaar. Vanwege de vele extra kosten die deze leeftijdsgroep met zich meebrengt is dit bedrag voor middelbare scholieren flink hoger, namelijk € 760,- per jaar.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze regeling?  U kunt bellen met de Stichting Leergeld: 
078 – 612 31 19.
Of kijkt u op de website:
Website Sociale Dienst Drechtsteden
Website Stichting Leergeld