Het team van obs Roald Dahl wenst u een gelukkig en gezond 2017.


Kinderboekenweek   02-10-2019

Woensdag 2 oktober ging de Kinderboekenweek van start met dit jaar als thema "Reis Mee".
Op vrijdag 18 oktober sluiten we dit thema af met een tentoonstelling, waarop u tussen 11.00-12.00 uur van harte welkom bent.
Top


Aanmelden nieuwe leerlingen   03-01-2019

Voor het aanmelden van uw zoon/dochter ligt er op school een formulier klaar, of u meldt aan via onze website: leerlingen > aanmeldformulier nieuwe leerlingen.
Top