Oudertevredenheidsonderzoek

In april/mei 2022 is er door DUO Onderwijsonderzoek & Advies een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle ouders van onze school.
We zijn er trots op dat de ouders van onze school over het algemeen zeer tevreden zijn en ons een gemiddelde score geven van 8.2.
Een prachtig rapportcijfer! Een mooie stimulans om ons werk zo vol te blijven houden en te verbeteren daar waar nodig.