Aansprakelijkheid bij schade 


Het kan gebeuren dat uw kind op school schade aan eigendommen heeft gekregen of schade heeft toegebracht aan eigendommen van iemand anders. Wie is er dan eigenlijk aansprakelijk en hoe is dat geregeld? 
 Er zijn 2 situaties: 
 1.   De veroorzaker van de schade is bekend: 
       Bij schade veroorzaakt door een derde partij, niet zijnde de school, dienen ouders die partij      aansprakelijk te             stellen. 
2.   De veroorzaker van de schade is niet bekend: 
      Indien er geen sprake is van een derde partij dienen ouders de schade te melden bij de eigen verzekering. Alleen        als de eigen verzekering de schade niet dekt, kunt u een aanvraag indienen bij de directie van de school. Er                wordt dan bekeken of de schade verhaald kan worden bij de verzekering van de stichting waar de school bij is              aangesloten (De stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht). De aanvraag bestaat uit een          schriftelijke verklaring van de eigen verzekeraar met de reden waarom de schade niet wordt uitgekeerd en uw              omschrijving van het voorval. 
 
Extra verzekering afsluiten 
U kunt een eigendommen- en ongevallenverzekering voor uw kind(eren) afsluiten. Deze verzekering dekt de schade van ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband, stagewerkzaamheden en het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd. Ook andere risico's zoals diefstal en materiële schade aan kleding en andere eigendommen van uw kind tijdens het verblijf op school worden gedekt. Voor meer informatie en het afsluiten van deze verzekering voor uw kind(eren) verwijzen wij u naar www.leerlingenverzekeringen.nl (een initiatief van AON Verzekeringen)