Aansprakelijkheid bij schade 


Het kan gebeuren dat uw kind op school schade aan eigendommen heeft gekregen of schade heeft toegebracht aan eigendommen van iemand anders. Wie is er dan eigenlijk aansprakelijk en hoe is dat geregeld? 
 Er zijn 2 situaties: 
1. De veroorzaker van de schade is bekend: Bij schade veroorzaakt door een derde partij, niet zijnde de school, dienen ouders die partij aansprakelijk te stellen. 
2. De veroorzaker van de schade is niet bekend: Indien er geen sprake is van een derde partij dienen ouders de schade te melden bij de eigen verzekering. Alleen als de eigen verzekering de schade niet dekt, kunt u een aanvraag indienen bij de directie van de school. Er  wordt dan bekeken of de schade verhaald kan worden bij de verzekering van de stichting waar de school bij is aangesloten (De stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht). De aanvraag bestaat uit een schriftelijke verklaring van de eigen verzekeraar met de reden waarom de schade niet wordt uitgekeerd en uw omschrijving van het voorval.